1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Метод перерозподілу пропускної здатності для зменшення часу передачі даних у безпровідній мережі

Метод перерозподілу пропускної здатності для зменшення часу передачі даних у безпровідній мережі

Г.А. Кучук, А.С. Мохаммад, А.А. Коваленко
Анотації на мовах:

У даній статті запропоновано метод перерозподілу пропускної здатності для зменшення часу передачі даних у безпровідній мережі. Метод заснований на застосуванні удосконаленої ON/OFF-моделі трафіку, що використовує дані статистичного моніторингу, яка на відміну від аналогічних моделей дозволяє одночасно враховувати фрактальні влас-тивості агрегованого трафіку об’єднаних мереж і особливості безпровідних мереж, зокрема, наявність хендоверу. Запропонований метод забезпечує оптимальне використання пропускної спроможності, яка виділяється, що призводить до зменшення ймовірності виникнення перевантажень і зменшення часу передачі даних в безпровідних мережах.
Ключові слова: безпровідна мережа, трафік, пакет, пропускна здатність, інтенсивність, хендовер, перерозподіл, черга