1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Вибір і розрахунки параметрів профілактичних пробувань міжвиткової ізоляції силових трансформаторів

Вибір і розрахунки параметрів профілактичних пробувань міжвиткової ізоляції силових трансформаторів

П.Ф. Буданов, О.А. Ситін, Ю.О. Ясинський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті відомі методики вибору й розрахунку параметрів профілактичних випробувань ізоляції обмоток електродвигунів. Доведено принципову можливість використовувати відомі методики для вибору й розрахунку параметрів профілактичних випробувань ізоляції обмоток силових трансформаторів. Показано, що відомі методики мають серйозні недоліки, а саме: у них не враховується вплив експлуатаційних навантажень на електричну міцність ізоляції. Запропонована нова методика вибору параметрів профілактичних випробувань, що враховує дію основних експлуатаційних механічних, теплових, електричних навантажень на ізоляцію обмоток. Особливістю пропонованої методики є застосування основних характеристик ізоляції, які пропонується будувати за даними випробувань зразків нової ізоляції й даним експлуатації трансформаторів.


Ключові слова: міжвиткова ізоляція трансформаторів, профілактичні випробування, методика вибору параметрів випробувань