Визначення міцності тканого композиту

С.М. Гребенюк, О.П. Мелащенко
Анотації на мовах:


Анотация: На основі критеріїв Мізеса, Фішера, Ашкеназі і Цая-Ву була визначена величина критичного навантаження при розрахунку конструкцій з тканих композитів. Використовувалася модифікація методу скінченних елементів – моментна схема скінченного елемента. Визначено напружено-деформований стан зразка з тканого композиту. Проведено аналіз отриманих результатів і порівняння їх з експериментальними даними.


Ключові слова: тканинні композити, метод кінцевих елементів, критерії міцності