1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Побудова оптимізаційних програм руху рухомого складу метрополітену з урахуванням неоднородностей повітряного середовища

Побудова оптимізаційних програм руху рухомого складу метрополітену з урахуванням неоднородностей повітряного середовища

C.О. Грязнова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається вплив обліку основного опору руху потягу на побудову оптимальних алгоритмів для потягів метрополітену, а також на витрату енергії. Нестаціонарний характер руху циркуляційних потоків враховується через коефіцієнт тертя повітряного середовища. Величини вказаних коефіцієнтів повинні бути визначені для кожного конкретного перегону метрополітену. Запропонований метод дозволяє визначити резерви економії енергоресурсів під час проходження електропоїзда по всіх елементах ділянки у кожному конкретному випадку.


Ключові слова: основний опір руху, оптимізаційні програми, витрата електроенергії