1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Показник ефективності релейного захисту системи електропостачання об'єкта

Показник ефективності релейного захисту системи електропостачання об'єкта

Б.Т. Кононов, К.С. Деркач
Анотації на мовах:

Описується запропонований показник відносної ефективності дії релейного захисту системи електропостачання, що враховує вимоги, пропонованих до захистів по надійності роботи й селективності дій.
Ключові слова: аналіз надійність,релейний захист , показник ефективності, резерв, структура