1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Забезпечення якісних показників електричної енергії при пускових режимах в системах електропостачання

Забезпечення якісних показників електричної енергії при пускових режимах в системах електропостачання

О.О. Ручка, С.С. Селіверстов
Анотації на мовах:

У статті розглядаються режими роботи систем електропостачання, в яких передбачені власні джерела електроенергії, як які використовуються дизель-генераторні агрегати. Особлива увага приділяється аналізу режиму пуску розподільно-перетворювальних пристроїв. Пропонується з метою забезпечення якісних показників електричної енергії проводити частотно-керуємий по ланцюгу ротора пуск.
Ключові слова: пусковий струм, провал напруги, прямий пуск, частотне регулювання