1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Узагальнена математична модель электровимірювальних приладів при вхідних періодичних сигналах складної форми

Узагальнена математична модель электровимірювальних приладів при вхідних періодичних сигналах складної форми

В.Н. Чинков, В.В. Мошаренков
Анотації на мовах:


Анотация: Отримано вираз для узагальненої моделі електровимірювальних приладів змінного струму, за яку прийнята кореляційна функція між токами (або напругами) у вимірювальних колах приладу.


Ключові слова: сигнали специальної форми, електровимірювальних приладів змінного струму