1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Інформаційні технології в керуванні навчальним процесом факультету

Інформаційні технології в керуванні навчальним процесом факультету

К.С. Барашев, В.А. Кірвас, В.П. Козиренко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається стан сучасного рівня автоматизації обліку результатів діяльності студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. Пропонується варіант інформаційної системи керування навчальним процесом факультету , побудованої на базі СУБД Microsoft Access і здатної вести облік успішності діяльності студентів, навчальних груп і курсів для всіх наборів студентів поточного десятиліття по всіх досліджуваних дисциплінах за весь період навчання в навчальному закладі.


Ключові слова: кредитно-модульна система навчання, інформаційна система, облік успішності діяльності студента, цикл набору