1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Психологічні критерії успішності навчання в академії внутрішніх військ МВС України

Психологічні критерії успішності навчання в академії внутрішніх військ МВС України

Я. В. Мацегора
УДК 159.9.072 – 355.23
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження психологічного підґрунтя, що забезпечує успішність навчання курсантів у вищих військових навчальних закладах МВС України.
Ключові слова: професійний психологічний відбір, професійне навчання, успішність навчання, критерії успішності навчання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мацегора Я. В. Психологічні критерії успішності навчання в академії внутрішніх військ МВС України / Я. В. Мацегора  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2011. — № 3. — С. 262-268.