Аналіз сучасних методів оцінювання якості навчання

О.І. Морозова
Анотації на мовах:

У статті детально розглянуті існуючі методи оцінювання навчання. Всі методи для оцінювання можна розділити на дві основні групи: якісні та кількісні. Розглянуто методи кожної з груп. Крім цього, проведено огляд існуючих підходів до побудови онтологічних моделей. У рамках статті розглянуті онтології предметних областей WordNet і The Cyc Knowledge Base. Також розглянуто загальні принципи побудови онтологій предметних областей. Проведено аналіз інструментів для побудови онтологій. Для створення та розвитку онтологій на даний час існує ціла безліч інструментів, які крім основних функцій створення та перегляду онтологій, виконують також експортування і імпортування онтологій різних форматів.
Ключові слова: навчання, оцінювання, онтологія, онтологічні моделі, інструменти для побудови онтологій, WordNet, The Cyc Knowledge Base