1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Багаторівнева система підказок в інтелектуальних комп'ютерних програмах, що навчають

Багаторівнева система підказок в інтелектуальних комп'ютерних програмах, що навчають

А.Г. Чухрай, С.І. Педан
Анотації на мовах:

Описано розробку багаторівневої системи підказок в інтелектуальних комп'ютерних програмах, що навчають. Для кожного з видів підказок представлені методи їхнього формування, випадки показу, а також характер впливу на процес навчання й рівень компетенції учня. Запропоновано метод динамічного формування текстового змісту підказок. Розглянуто реалізацію розробленої системи підказок у рамках універсального середовища створення й трансляції програм, що навчають.
Ключові слова: інтелектуальний комп'ютерний засіб навчання, компонент компетенції, підказка, байєсівська мережа, зворотний зв'язок, універсальне середовище