1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВІДНОСНО ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВІДНОСНО ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ

С.В. Волошко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті на підставі розрахунків пропускної спроможності радіорелейних (тропосферних) каналів існуючої мережі зв'язку обґрунтована можливість її модернізації за рахунок застосування обладнання стандарту V.34 (V.34+) для передачі повідомлень.


Ключові слова: система зв'язку, радіорелейні (тропосферні) канали, передача повідомлень