1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Особливості розташування антенної системи для випромінювання потужних електромагнітних перешкод у конструкціях обмеженого об’єму

Особливості розташування антенної системи для випромінювання потужних електромагнітних перешкод у конструкціях обмеженого об’єму

Д.Б. Кучер, Д.Л. Голубцов
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглянуті основні характеристики антенних систем та варіанті їх практичного застосування для випромінювань потужних електромагнітних перешкод в конструкціях обмеженого об’єму.


Ключові слова: могутні електромагнітні випромінювання, рамкова антена