1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Метод формалізації строгих диз`юнктивних зв’язків в нечітких когнітивних моделях операцій

Метод формалізації строгих диз`юнктивних зв’язків в нечітких когнітивних моделях операцій

А.А. Адаменко
УДК 519.87
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається проблема когнітивного моделювання операцій угруповань військ (сил). На базі логіки антонімів викладено метод формалізації однознакових та різнознакових строгих диз’юнктивних зв’язків між концептами когнітивних моделей операцій в умовах нестохастичної невизначеності. Введені нові оператори логіки антонімів, що задають відповідні взаємозв’язки між концептами, сформовані їх основні властивості та визначені формули для кількісної оцінки їх значень.


Ключові слова: когнітивна модель, строгий диз’юнктивний зв’язок, логіка антонімів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Адаменко А.А. Метод формалізації строгих диз`юнктивних зв’язків в нечітких когнітивних моделях операцій. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2012. № 1(30). С. 83-86.