1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Оптоелектронні комплементарно дуальні нейронні елементи для реалізації нормалізованних векторних операцій еквівалентності та нееквівалентності

Оптоелектронні комплементарно дуальні нейронні елементи для реалізації нормалізованних векторних операцій еквівалентності та нееквівалентності

В.Г. Красиленко, О.І. Нікольський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті показані переваги еквівалентностних моделей нейронних мереж, що базуються на матрично-векторних процедурах і обчисленні нормалізованих операцій "еквівалентності" "нееквівалентності" двох векторів. Для реалізації цих операцій запропоновані оптоелектронні комплементарно-дуальні нейронні елементи з ієрархічною структурою на основі базових компонентів. Продемонстровані результати моделювання базових компонентів на основі струмових дзеркал і нейронних елементів в цілому з часо-імпульсним представленням сигналів. Схеми дозволяють обробляти вектори розмірністю до 512 елементів за десятки мікросекунд при споживаній потужності до 1 Вт.


Ключові слова: оптоелектронні елементи, нейронні мережі, часоімпульсно-кодовані сигнали, матрично-векторні обчислення, операції еквівалентності та нееквівалентності, фотострумові віддзеркалювачі, неперервна логіка