1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Моделювання представлення знань в електронних термінологічних системах

Моделювання представлення знань в електронних термінологічних системах

М.В. Новожилова, І.А. Міхєєв, С.О. Ямницький
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті запропоновано модель графічного представлення знань в електронних термінологічних системах. Створення моделі здійснювалося на прикладі інформаційної системи «Лексикон «Бетонознавство», розробленої в Харківському національному університеті будівництва і архітектури. Реалізація моделі запропонована у вигляді незалежного програмного забезпечення, яке може бути використане спільно з електронними термінологічними системами різноманітних предметних областей.


Ключові слова: термінологічні словники, семантичний зв'язок, електронні термінологічні системи, програма «Інтерпретатор ієрархічних зв’язків», інформаційна система «Лексикон «Бетонознавство»