Схема бази даних з універсальною моделлю даних

В.І. Єсін
Анотації на мовах:

Описуються чинники успішного проектування, на основі яких розроблялася схема бази даних з універсальною моделлю даних, сам процес розробки, а також характерні особливості отриманої стандартної (універсальної) схеми бази даних для реляційної СУБД, яку можна використовувати для роботи з даними будь-якої наочної області.
Ключові слова: універсальна модель даних, база даних, схема бази даних, база даних з універсальною моделлю даних