1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Математичні моделі та методи міжмаршрутної синхронізації в системах із зворотним зв’язком

Математичні моделі та методи міжмаршрутної синхронізації в системах із зворотним зв’язком

Ю.І. Лосєв, С.І. Шматков, К.М. Руккас, В.С. Щебенюк
Анотації на мовах:

У статті розробляється математична модель міжмаршрутної синхронізації в системах зі зворотним зв'язком. Запропоновані математичні моделі дозволяють визначити середній час рішення задачі синхронізації і ймовірність помилкової міжшляхової синхронізації в різних умовах функціонування мережі. Запропонована модель забезпечує розробку вимог до порогових значень, що визначають перехід від одного етапу синхронізації до іншого.
Ключові слова: міжмаршрутна синхронізація, комп’ютерні мережі, системи передачі даних із зворотним зв’язком