1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Визначення форми об'ємного тіла електроліту в грунті при роботі переносних електролітичних заземлітелей

Визначення форми об'ємного тіла електроліту в грунті при роботі переносних електролітичних заземлітелей

П.Ф. Буданов, О.П. Нечуйвітер, А.Ю. Мезеря, А.М. Чернюк, Ю.О. Пархоменко
Анотації на мовах:

У статті розглянуті питання заземлення пересувних електроустановок і доведена доцільність застосування переносних електролітичних заземлителей (ПЕЗ) для забезпечення нормованого опору заземлення. Крім того, проведений опис: основних напрямів теоретичних і експериментальних досліджень особливостей роботи ПЕЗ; експериментальних досліджень на фізичній моделі і результати експериментальних досліджень за визначенням форми об'ємного тіла електроліту в ґрунті. Запропонований новий метод визначення форми об'ємного тіла електроліту в ґрунті – метод подовжніх зрізів. Проведена математична обробка результатів експерименту шляхом апроксимації експериментальних кривих методом найменших квадратів. Визначені характерні області об'ємного тіла електроліту в ґрунті. Проведена систематизація результатів експерименту і визначена погрішність апроксимації.
Ключові слова: заземлення пересувних електроустановок, переносний електролітичний заземлитель, метод подовжніх зрізів, об'ємне тіло електроліту в ґрунті, апроксимація