1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Ферорезонанс в електричних мережах з поперечною і повздовжною компенсацією втрат напруги

Ферорезонанс в електричних мережах з поперечною і повздовжною компенсацією втрат напруги

Б.Т. Кононов, Е.А. Кононова, А.А. Мушаров
Анотації на мовах:

У статті запропоновані співвідношення, що дозволяють здійснити аналіз явища ферорезонансу струмів та ферорезонансу напруг в електричних мережах з компенсацією втрат напруги.
Ключові слова: ферорезонанс, компенсація втрат напруги, електрична мережа з випрямним навантаженням, вищі гармонічні складові