1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(30)'2012
  5. Моделювання п’єзорезонансного пристрою з управлінням частоти лінійним індукційно-динамічним модулятором

Моделювання п’єзорезонансного пристрою з управлінням частоти лінійним індукційно-динамічним модулятором

С.В. Хуторненко, Д.А. Семенець
Аннотации на языках:

Предложена компьютерная модель пьезорезонансного устройства с непосредственным управлением частотой модуляцией межэлектродного зазора линейным индукционно динамическим преобразователем.
Ключевые слова: кварцевый генератор, пьезорезонансная система, межэлектродный зазор, линейный индукционно динамический преобразователь, компьютерное моделирование