1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(31)'2012
  5. Оптимальна просторово-часова обробка сигналів невідомого виду у багатоканальних прийомних системах

Оптимальна просторово-часова обробка сигналів невідомого виду у багатоканальних прийомних системах

А.В. Кобзев, В.В. Романенко
Анотації на мовах:


Анотация: Відмічаються проблемні питання стосовно рішення задачі оптимального прийому сигналів з невідомими видами та параметрами модуляції при просторово рознесеному прийомі в загальному випадку, коли взаємні запізнення сигналів між прийомними антенами можуть перевищувати інтервал кореляції сигналів (багатопозиційні системи) або можуть бути співрозмірними з довжиною хвилі (багатоканальні пеленгатори). На основі адаптивного байесового підходу для таких випадків наводиться приклад синтезу оптимального виявлювача таких сигналів.


Ключові слова: оптимальний прийом, сигнал з невідомим видом та параметрами модуляції, адаптивний байесовий підхід, синтез оптимального виявлювача