1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(31)'2012
  5. Основні етапи обробки зображень при проектуванні біотехнічних систем в медичній радіології

Основні етапи обробки зображень при проектуванні біотехнічних систем в медичній радіології

Д.О. Бойко, А.І. Поворознюк, Г.Є. Філатова
Анотації на мовах:

У статті розглянуто етапи обробки медичних радіологічних зображень: фільтрація, попередня обробка, сегментація і етап ухвалення рішення. В роботі запропонована модернізація оператора Собеля, а також представлені результати роботи деяких методів сегментації на реальних радіологічних зображеннях. Робота ведеться спільно з державною установою «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України».
Ключові слова: медичні радіологічні зображення, фільтрація, попередня обробка, сегментація, прийняття рішень