1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(32)'2012
  5. Оцінювання радіальної швидкості метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль

Оцінювання радіальної швидкості метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль

Д.В. Атаманський
УДК 621.396.96:551.501.815
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто процедуру виміру середньої радіальної швидкості  rV руху метеооб'єктів радіолокаційними засобами (РЛЗ) радіотехнічних військ (РТВ) сантиметрового діапазону хвиль за умов їх комплектації каналами обробки відбиттів від метеоутворень (метеоканалами). Визначені статистичні характеристики оцінок радіальної швидкості при різних алгоритмах пульспарного методу оцінювання. На основі аналізу цих характеристик обґрунтовано алгоритм, доцільний для впровадження в метеоканалах РЛЗ РТВ. Показано, що оцінки rV , які при цьому будуть отримуватись, відповідають вимогам для їх долучення до інформаційної бази даних розпізнавання небезпечних метеоявищ, породжених рухом метеоутворень.


Ключові слова: імпульсний доплерівський метеорологічний радіолокатор, вобуляція інтервалів зондування, метеорологічні утворення, пульспарний метод
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Атаманський Д. В. Оцінювання радіальної швидкості метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль / Д.В. Атаманський  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2012. – № 3(32). – С. 64-72.