МЕТОДИ БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В CLOUD СИСТЕМАХ

С.О. Вартанян, В.В. Сокол, Н.С. Лесна
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено аналіз сучасного стану хмарних обчислень. Сформульовано задачу балансування навантаження в Cloud системах. Досліджено основні методи вирішення поставленої задачі: Least connection, Robin Round, The Least Response Time Method, The Least Bandwidth Method. Для кожного методу зроблено оцінки його переваг і недоліків. Обґрунтовано вибір комбінації методів для балансування навантаження Cloud системи. Сформульовано загальний похід для вирішення завдання балансування навантаження серверів Cloud систем.


Ключові слова: Cloud системи, балансування навантаження, Citrix Netscaler