1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(32)'2012
  5. Дослідження методів побудови оптимальної архітектури хмарних систем

Дослідження методів побудови оптимальної архітектури хмарних систем

Р.В. Гребінник, А.В. Ліпанов
Анотації на мовах:

У статті проводиться аналіз підходів до проектування оптимальної сервіс-орієнтованих архітектури. Дослідження і створення математичного апарату для оптимізації архітектури і робочого процесу складної сервісорієнтованої системи є дуже важливим завданням, оскільки її рішення дозволить розробляти оптимальні системи як з погляду програмних, так і апаратних засобів, а це у свою чергу дозволить підвищити ефективність обслуговування користувачів. Оптимізація робочого процесу незалежних сервісів виконується за рахунок математичного апарату статистики і теорії масового обслуговування.
Ключові слова: об'єкт, клас, SOA, метод, архітектура, модель, статистика, система масового обслуговування