1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(32)'2012
  5. Розробка баз даних інформаційних систем за допомогою використання схеми бази даних з універсальною моделлю

Розробка баз даних інформаційних систем за допомогою використання схеми бази даних з універсальною моделлю

В.І. Єсін
Анотації на мовах:

Описуються певні вимоги, що пред'являються до баз даних інформаційних систем при їх проектуванні. Формулюються і коротко характеризуються основні етапи методу розробки бази даних інформаційної системи, що ґрунтується на використанні схеми з універсальною моделлю.
Ключові слова: інформаційна система, база даних, схема бази даних, схема бази даних з універсальною моделлю даних