1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(8)'2012
  5. Компенсатор імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі з одночасним відновленням уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині

Компенсатор імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі з одночасним відновленням уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині

І. М. Невмержицький, С. М. Ковалевський, А. А. Гризо, С. В. Яровий
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Стаття присвячена аналізу результатів візуально-імітаційного моделювання роботи компенсатора імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі (ДПХ) з одночасним відновленням уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині. Наведена структурна схема алгоритму відновлення (регенерації). Показано, що за рахунок відновлення відповідних уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині та повторного ДПХ, відбувається суттєве зменшення ефекту «бланкування» квадратурних складових сигналу за рахунок компенсації несинхронної імпульсної перешкоди (НІП), як наслідок, модулі спектральної щільності ехо-сигналу цілі у визначених фазових фільтрах ДПХ не зменшуються. Оцінка ефективності роботи компенсатора проводилась для випадку дії на когерентно-імпульсну РЛС несинхронних імпульсних перешкод, що уражають один дискрет дальності визначеної частотної пачки.
Ключові слова: компенсатор імпульсних перешкод, перетворення Хартлі, кепстр
Бібліографічний опис для цитування:
Невмержицький І. М. Компенсатор імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі з одночасним відновленням уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині / І. М. Невмержицький, С. М. Ковалевський, А. А. Гризо, С. В. Яровий  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2012. — № 2. — С. 67-72.