1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(32)'2012
  5. Розробка процедури формалізації модальних знань з використанням теорії нечітких множин для експертних систем реального часу

Розробка процедури формалізації модальних знань з використанням теорії нечітких множин для експертних систем реального часу

М.А. Павленко, О.І. Тимочко, А.Н. Бесчасний, В.П. Докучаєв
Анотації на мовах:

У статті запропонований метод формалізації модальних висловлювань з використанням математичного апарату нечітких множин. Метод забезпечує підвищення описових можливостей, розширення використовуваних моделей знань, достовірності результатів логічного висновку при виробленні рішень в експертних системах управління складними об'єктами.
Ключові слова: знання, модель знань, логічний висновок, формалізація знань, модальні знання