Дослідження динамічних об'єктів за допомогою нейронних мереж

Т.В. Яковенко,Є.С. Сакало, Т.С. Ткачова
Анотації на мовах:

У статті розглядаються основні методи для задач управління динамічним об'єктом за допомогою нейронних мереж, проводиться аналіз їх переваг та недоліків.
Ключові слова: нейроконтролер, персептрон, зворотне розповсюдження помилки, інверсія, шлюзовий модуль, модуль критики, гібридне нейроуправління, багатомодульне нейроуправління, ПІД-регулятор