1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(32)'2012
  5. Використання різних критеріїв для розрахунку міцності волокнистих композитів

Використання різних критеріїв для розрахунку міцності волокнистих композитів

С.Н. Гребенюк, О.П. Мелащенко
Анотації на мовах:

У даній роботі на основі критеріїв Фішера й Хоффмана була визначена величина критичного навантаження для зразка із шаруватого епоксидокарбоніта, армованого односпрямованими волокнами. Як чисельний метод використовувалася модифікація методу скінченних елементів – моментна схема скінченного елемента.
Ключові слова: композиційні матеріали, метод кінцевих елементів, критерії міцності