1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(32)'2012
  5. Побудова математичної моделі для задач знаходження ефективних алгоритмів послідовностей виконання технологічних процесів деякого підприємства машинобудування

Побудова математичної моделі для задач знаходження ефективних алгоритмів послідовностей виконання технологічних процесів деякого підприємства машинобудування

Л.Н. Козачок
Анотації на мовах:

Дана стаття присвячена питанням вивчення окремих етапів виробництва. Об’єктом дослідження є технологічні процеси виготовлення визначеного виду продукції на окремо взятому заводі машинобудування в ході технологічного процесу в цеху механічної зборки. Підприємство розглядається як, людина-машина-система і проводиться аналіз структури системи і принципів її функціонування.
Ключові слова: технологічні процеси, структура системи, міра ефективності, математична модель