1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(32)'2012
  5. Дослідження мікророзподілу компонентів стали 40х в розплаві міді при паянні елементів складених корпусів гідроциліндрів

Дослідження мікророзподілу компонентів стали 40х в розплаві міді при паянні елементів складених корпусів гідроциліндрів

В.В. Косенко А.С. Кобзев
Анотації на мовах:


Анотация: У статті приведені результати дослідження з'єднань деталей із сталі 40х, паяних міддю в соляних ваннах і у вакуумі, а також з'єднань, паяних в соляних ваннах після термічної обробки в соляних ваннах і в камерних печах. В результаті проведеної роботи встановлено, що процес паяння в соляних ваннах і в електротермічних вакуумних печах супроводиться взаємним маса перенесення компонентів стали 40х і мідного припою. При цьому компоненти стали 40х легують мідний припій, що збільшує міцність паяного з'єднання, а термічна обробка на дифузійний масоперенесення робить незначний вплив.


Ключові слова: паяне з'єднання, режими паяння, режими термічної обробки