1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(32)'2012
  5. Дифракція надширокосмугового випромінювання на багатошарових структурах

Дифракція надширокосмугового випромінювання на багатошарових структурах

Н.А. Коваленко, В.Д. Сахацький
Анотації на мовах:

Проведено дослідження процесів віддзеркалення і загасання плоских хвиль в діапазоні частот, відповідних спектру вживаних на практиці зондуючих сигналів НШС для пошуку людей в завалах. Враховані дисперсійні властивості будівельного матеріалу, під яким знаходиться чоловік, людини і грунту. Показано, що при розташуванні приймальної антени у вільному просторі сигнал, відображений від людини, маскується випромінюванням, відображеним від поверхні цегляного шару, а при розташуванні приймальної антени на поверхні шару будівельного матеріалу маскуючий ефект істотно знижується.
Ключові слова: зондуючий сигнал, дифракція, пошук людини за перешкодою, тришарова структура, віддзеркалення сигналу, що маскує ефект