1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Розробка та аналіз масштабуємої моделі розподілу підканалів в мережі стандарту IEEE 802.16

Розробка та аналіз масштабуємої моделі розподілу підканалів в мережі стандарту IEEE 802.16

С.В. Гаркуша
Анотації на мовах:

У статті представлена математична модель розподілу підканалів в мережах стандарту IEEE 802.16 із застосуванням масштабованого варіанту OFDMA. Запропонована модель дозволяє провести вибір ширини частотного каналу для виконання вимог на швидкість передачі користувацьких станцій. Вибір різних критеріїв оптимальності дозволяє забезпечити максимальну продуктивність безпроводової мережі при виділенні мінімуму необхідного частотного ресурсу на використовуємому частотному каналі, або поліпшити сигнально-завадову обстановки у використовуємому діапазоні частот. Проведено порівняльний аналіз одержуваних рішень при використанні різних критеріїв оптимальності.
Ключові слова: WiMAX, IEEE 802.16, безпроводова мережа мережа, розподіл підканалів, самоорганізація, математична модель, масштабування