1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Коефіцієнти відбиття та проходження акустичних хвиль як функції швидкості руху поверхні, що відбиває

Коефіцієнти відбиття та проходження акустичних хвиль як функції швидкості руху поверхні, що відбиває

Ю.С. Курський
Анотації на мовах:


Анотация: Розв'язана задача про відбиття та заломлення плоскої акустичної хвилі на поверхні твердого тіла, що рухається в рідині. Отримано вирази для коефіцієнтів відбиття та проходження, як функцій характеристик первинної хвилі, середовищ, що межують, і швидкості руху твердого тіла. Встановлено, що коефіцієнти відбиття та проходження залежать не лише від кута падіння та характеристик середовищ, але й від частоти первинної хвилі та швидкості руху тіла.


Ключові слова: акустичні хвилі, віддзеркалення, кути відбиття і заломлення, частоти відбитих і заломлених хвиль, коефіцієнти відбиття і проходження