1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Методологія синтезу інтелектуальних систем управління вузлами перспективних мобільних радіомереж з динамічною топологією

Методологія синтезу інтелектуальних систем управління вузлами перспективних мобільних радіомереж з динамічною топологією

О. Я. Сова, В. А. Романюк, П. В. Жук, Я. Л. Уманець
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Представлена методологія синтезу інтелектуальних систем управління вузлами перспективних МР, складові якої дозволяють провести декомпозицію задач, що виникають в ході оперативного управління МР, на рекурсивну послідовність складових: на нижньому рівні вирішуються задачі управління вузлом МР, пов’язані з його адаптацією до різних умов функціонування; на верхньому – задачі планування та управління всією МР.
Ключові слова: мобільна радіомережа (МР), система управління, інтелектуалізація, динамічна топологія
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сова О. Я. Методологія синтезу інтелектуальних систем управління вузлами перспективних мобільних радіомереж з динамічною топологією / О. Я. Сова, В. А. Романюк, П. В. Жук, Я. Л. Уманець  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2012. — № 4. — С. 112-116.