Математична модель планування будівельно-монтажних робіт

О.О. Криводубський, О.О. Шевчук
Анотації на мовах:

У даній роботі розроблено математичну модель планування будівельно-монтажних робіт з декомпозицією на рік, квартал, місяць. Статична модель планування дасть можливість прогнозувати показники роботи будівельномонтажної організації.
Ключові слова: математична модель, планування, будівельно-монтажні роботи