1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Обчислювальний метод синтезу регулярних нелінійних вузлів замін з використанням недвійкових криптографічних функцій

Обчислювальний метод синтезу регулярних нелінійних вузлів замін з використанням недвійкових криптографічних функцій

О.О. Кузнецов, С.О. Ісаєв, В.В. Фролов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються обчислювальні методи синтезу регулярних нелінійних вузлів замін для симетричних криптографічних алгоритмів перетворення інформації. З використанням математичного апарату кореляційного та спектрального аналізу обґрунтовуються критерії пошуку недвійкових криптографічних функцій для нелінійних вузлів замін симетричних криптоалгоритмів. На основі удосконалених вагових коефіцієнтів цінових функцій пошуку пропонується подальший розвиток методу імітації відпалу(Simulated Annealing), досліджується ефективність пропонуємого підходу.


Ключові слова: S-блок, обчислювальний метод синтезу, метод імітації відпалу, вагові коефіцієнти, нелінійність, автокореляція, криптографічна функція