1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Про побудову алгебро-логічної моделі словотворення мотивованих суфіксальних прислівників російської мови

Про побудову алгебро-логічної моделі словотворення мотивованих суфіксальних прислівників російської мови

Д.О. Поляков
Анотації на мовах:


Анотация: У даній роботі розглянута частина системи словотворення прислівників, а саме пропонується формалізована модель словотворення мотивованих суфіксальних прислівників російської мови, побудована на мові алгебри скінченних предикатів (АСП). Запропонована модель дозволяє визначати словотворчі структури і властивості мотивованих суфіксальних прислівників з однією мотивуючою основою, мотивація яких є єдиною, в залежності від структури і властивостей мотивуючих слів.


Ключові слова: алгебра скінченних предикатів, система словотворення прислівників, мотивовані суфіксальні прислівники, математичний апарат, мотивуюча основа, словотворча структура, предикатні рівняння, семантичний аналіз, природна мова