1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(33)'2012
  5. Метод криптографічного кодування інформації з введенням інформаційної надлишковості на основі двохрозрядних логічних функцій

Метод криптографічного кодування інформації з введенням інформаційної надлишковості на основі двохрозрядних логічних функцій

В.М. Рудницький, І.В. Миронець, В.В. Веретельник
Анотації на мовах:


Анотация: Дана стаття присвячена розробці методу криптографічного кодування інформації з введенням інформаційної надлишковості на основі двохрозрядних логічних функцій. Традиційно задачі передачі конфіденційної інформації в надлишкових системах вирішуються двома шляхами: введенням інформаційної надлишковості з послідуючим криптографічним перетворенням або криптографічне перетворення з послідуючим введенням інформаційної надлишковості, тоді для зменшення складності програмно-апаратної частини системи, а також зменшення часу отримання інформації доцільним є суміщення процесу введення надлишковості з криптографічним перетворенням.


Ключові слова: криптографічне перекодування, системи числення, виявлення помилок, пристрій контролю інформації