1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(8)'2012
  5. Визначення потенційної точності вимірювань координат за фазовими характеристиками радіосигналів глобальних навігаційних супутникових систем

Визначення потенційної точності вимірювань координат за фазовими характеристиками радіосигналів глобальних навігаційних супутникових систем

В.П. Шарко
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі досліджені потенційні можливості визначення координат навігаційних об’єктів за фазовими характеристиками радіосигналів глобальних навігаційних супутникових систем, отримані аналітичні вирази для розрахунку середньоквадратичних похибок вимірювань, приведені результати експериментального моделювання процесу визначення координат навігаційного об’єкту з використанням методів максимальної правдоподібності та Кейпона.


Ключові слова: супутникова радіонавігація, просторова обробка, потенціальна точність, максимальна правдоподібність, надвирішення