1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(34)'2013
  5. Імовірнісно-інформаційний підхід на шляху вирішення задачі оцінювання рівня бойової виучки органів управління ЗС України

Імовірнісно-інформаційний підхід на шляху вирішення задачі оцінювання рівня бойової виучки органів управління ЗС України

І.О. Романенко, В.В. Калачова, С.В. Дуденко, О.П. Бабенко
Тематика статті: Розвиток Збройних Сил
УДК 355.233.1.005
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На теперішній час оцінювання рівня бойової виучки органів управління Збройних Сил України здійснюється неавтоматизованим способом, тому, спираючись на міцний математичний апарат системного аналізу та математичного моделювання і застосовуючи принципи імовірнісно-інформаційного підходу, в ХУПС розробляється макет перспективної інформаційної системи «Атлант», який має на меті оптимізувати цей процес, відкриваючи один з можливих шляхів здійснення процедури контролю знань, умінь та навичок.


Ключові слова: ентропія, імовірнісно-інформаційний підхід, бойова виучка
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Імовірнісно-інформаційний підхід на шляху вирішення задачі оцінювання рівня бойової виучки органів управління ЗС України / І.О. Романенко, В.В. Калачова, С.В. Дуденко, О.П. Бабенко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2013. – № 1(34). – С. 36-39.