1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(34)'2013
  5. ВИРОБНИЧА БАЗА АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БОЙОВОЇ АВІАЦІЇ

ВИРОБНИЧА БАЗА АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БОЙОВОЇ АВІАЦІЇ

Ю.І. Миргород, О.Б. Аніпко, О.Б. Котов, А.В. Приймак
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті основні проблеми авіаційної промисловості України в плані створення сучасної бойової авіаційної техніки. Авторами акцентується увага на проблемі прогнозування перспектив військової авіації в нашій країні, формується перелік доцільних напрямів НІОКР, які безпосередньо стосуються даної проблеми.


Ключові слова: авіаційна промисловість, бойовий літальний апарат, виробнича база, вимоги, доцільні напрями НІОКР, Форсайт-технології