1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(34)'2013
  5. Вплив похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність визначення навігаційних параметрів

Вплив похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність визначення навігаційних параметрів

А.М. Кириченко, А.В. Кучинська, С.Ю. Марєнич
УДК 629.7.05
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Аналізується вплив похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем (ІНС) на точність визначення положення вертикалі, абсолютної швидкості польоту та пройденого шляху. Оскільки метод визначення стоянкового курсу за індукційним датчиком відрізняється найбільшою оперативністю і цей датчик є єдиним для виставлення курсу в польоті, то ставиться задача підвищення точності магнітного каналу ІНС.


Ключові слова: інерціальна навігаційна система, азимутальне виставлення, індукційний датчик
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кириченко А.М., Кучинська А.В., Марєнич С.Ю. Вплив похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність визначення навігаційних параметрів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2013. № 1(34). С. 69-73.