1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 1(34)'2013
  5. METHODS OF RADAR DATA REPROCESSING IN SURVEILLANCE RADARS USING POLAR COORDINATE SYSTEM USING UWB SIGNALS

METHODS OF RADAR DATA REPROCESSING IN SURVEILLANCE RADARS USING POLAR COORDINATE SYSTEM USING UWB SIGNALS

A.L. Kovtunov, S.P. Leshenko, Z.Z. Zakirov, M.P. Baturinskiy
Annotations languages:


Description: The algorithms of radar signals reprocessing in surveillance radars 19Ж6 and 55Ж6 in the phase of target trajectory tracking at constant duty are studied. The analysis of filtration and extrapolation quality of trajectory parameters using the given narrowband and proposed UWB signals is performed. The method of target trajectory tracking with intense maneuver using UWB signals and accounting the radial target velocity is proposed. Decrease of dynamic error while using UWB signals and accounting the radial target velocity is shown.


Keywords: reprocessing, surveillance radars, UWB signals, filtration, extrapolation, radial target velocity

Reference:
 Kovtunov, A.L., Leshchenko, S.P., Zakyrov, Z.Z. and Baturynskyi, M.P. (2013), “Metodы vtorychnoi obrabotky radyolokatsyonnoi ynformatsyy v obzornыkh RLS, yspolzuiushchykh poliarnuiu systemu koordynat s prymenenyem sverkhshyrokopolosnыkh syhnalov”, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 1(34), pp. 74-78.