Інформаційна ємкість мобільних інформаційних систем та мереж

І.І. Обод, Кінан Арус
Анотації на мовах:

У статті отримано вирази для оцінки інформаційної ємності мобільних систем і мереж при використанні технологій просторового множинного доступу. Показано, що інформаційна ефективність систем і мереж з використанням технології просторового доступу значно збільшена за рахунок як одночасного обслуговування декількох користувачів, так і з вибором оптимального їх числа.
Ключові слова: інформаційна ємність систем, технології просторового доступу