1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(34)'2013
  5. Прихована передача цифрової інформації за рахунок варіації параметрів випадкових процесів із стійкими розподілами

Прихована передача цифрової інформації за рахунок варіації параметрів випадкових процесів із стійкими розподілами

К.С. Васюта, С.О. Щербінін
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі досліджено можливість застосування випадкових процесів з -стабільними розподілами для прихованої передачі цифрової інформації за рахунок варіації властивостей їх розподілів. Проведено аналіз властивостей таких процесів при зміні щільності розподілу випадкової величини в залежності від варіації параметрів розподілу  та показника зсуву закону розподілу . Показано малу чутливість BDS статистики до виявлення випадкових процесів з однаковим законом розподілу випадкової величини та різними параметрами зсуву.


Ключові слова: прихованість, бінарне повідомлення, хаотична послідовність, -стабільні розподіли