1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(34)'2013
  5. Модель спеціальної функції оцінки захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем

Модель спеціальної функції оцінки захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем

С.Г. Семенов, В.В. Босько, І.А. Березюк
Анотації на мовах:

Проаналізована динамічна модель захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи. Виявлені характерні особливості її функціонування. Проведено моделювання спеціальної функції оцінки захищеності інформаційно-телекомунікаційної системи. Сформовані одновимірні фазові портрети інформаційного трафіка різних телекомунікаційних послуг. Проведені дослідження залежності спеціальної функції (квазіпотенціалу) від значень інтенсивності вхідного потоку даних. Виявлені достоїнства і недоліки змодельованої спеціальної функції.
Ключові слова: захищеність інформаційно-телекомунікаційної системи, екпоненціальна стійкість, квазіпотенціал, функція Ляпунова