1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(34)'2013
  5. Принципи реалізації шаблонів у семантичному веб-додатку для медичного закладу

Принципи реалізації шаблонів у семантичному веб-додатку для медичного закладу

С.С. Щербак, В.В. Завгородній
Анотації на мовах:


Анотация: Останнім часом спостерігається зріст популярності використання RDF-даних. Використання цих даних передбачає опис інформації за допомогою RDF-триплетів. Взаємодія користувачів із такими даними потребує від них вивчення принципів роботи зі сховищами триплетів. Складність динамічних запитів є основною перешкодою, з якою зіштовхуються сучасні вчені. Для подолання цієї перешкоди розроблено систему підтримки прийняття рішень для медичного закладу. Система представляє собою семантичний веб-додаток, котрий полегшує формування запитів за допомогою реалізації шаблонів. Візуальні запити автоматично конвертуються до мови запитів SPARQL для подальшого доступу до сховищ триплетів. Користувачі отримують контекст з триплетами з урахуванням заданих ними обмежень. Для формування візуальних запитів до сховища триплетів створено уніфікований пошуковий інтерфейс.


Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, RDF-триплет, шаблон запиту, семантік-веб